LÄNGDMÄTNING

Dagens skördare har en avancerad diameter- och längdmätning, där stammens längd mäts med hjälp av ett mäthjul på skördarens aggregat. Givare på aggregatet sänder information om tjockleken på stammen och hur långt den har matats till skördarens dator som beräknar vilken typ av stockar som sedan ska produceras. 

Tekniken i såväl aggregat som dator är långt utvecklad och möjliggör en mycket precis längdmätning. För att uppnå en så exakt diameter- och längdmätning som möjligt är det viktigt att skördarens inställningar samt kalibrering av mätsystemet justerats för ett optimalt samspel mellan aggregat och maskin. Dessutom finns flera övriga faktorer som påverkar hur exakt såväl diameter- som längdmätningen kan utföras. Bland annat är det viktigt att underhåll och service utförs kontinuerligt för att minimera slitskadorna på aggregatets kvistknivar, mäthjul och matarhjul. Även aggregatets konstruktion för att undvika just förslitningar spelar en viktig roll för att uppnå en bra längdmätning.

Yttre faktorer påverkar också precisionen i längdmätningen såsom trädets tjocklek, olika barkstrukturer, stammens temperatur samt om den är ojämn eller krokig. Även skördarföraren kan påverka längdmätningen i sitt arbetssätt genom att följa stammen med kranen under matning.

Läs mer om SP´s skördaraggregat och se hela sortimentet här >>

Webbyrå EXTRUDE